Strona główna

Władze Polskiego Towarzystwa EtycznegoZarząd:


Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Elżanowski


Zastępca przewodniczącego - dr hab., prof. UP Dorota Probucka


Skarbnik - dr Maciej Kucia


Sekretarz - dr hab. Marcin Urbaniak


Członek Zarządu - prof. dr hab. Adam Chmielewski


Członek Zarządu - dr hab. prof. UKSW Ewa Podrez

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - dr hab. prof. UP Katarzyna Haremska


Członek Komisji - dr Ewa Czerwińska


Członek Komisji - dr Anna Karnat


KRS: 0000368168; NIP: 9452154120; REGON: 121407535;