Strona główna

Sekcje

Sekcja Dobrostanu Zwierząt

    

Kierownik - prof. Andrzej Elżanowski (PAN, Warszawa )

e-mail:  elzanowski@miiz.waw.pl

        

Sekcja Etyki Środowiskowej 

    

Kierownik - prof. Zdzisława Piątek ( UJ, Kraków )

    

Sekcja Etyki Biznesu      

Kierownik - prof. Janina Filek (UE, Kraków )

e-mail:  sebpte@uek.krakow.plwww.filozofia.uek.krakow.pl/sebpte

        

Sekcja Etyki Życia Publicznego 

    

Kierownik - dr Joanna Mysona Byrska (UP JPII, Kraków)

e-mail: atbyrska@cyf-kr.edu.pl

        

Studencka Sekcja Polskiego Towarzystwa Etycznego (UP, Kraków)

    

Kierownik          - Kamil Sawczak     

Z-ca Kierownika  - Anna Zając 

    

Sekretarz            -  Sandra  Fudalewicz 

    

e-mail : studenckiepte@gmail.com   ;   sawczak.k@gmail.com  


Sekcja Metaetyki

Kierownik: Dr hab. Marek Magdziak (Uniwersytet Wrocławski)
e-mail: mmagdziak@o2.pl


Sekcja Ochrony Środowiska

Kierownik: Dr hab. Jacek Antonkiewicz (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
e-mail: rrantonk@cyf-kr.edu.pl