Strona główna

Sekcje

Sekcja Dobrostanu Zwierząt

    

Kierownik - prof. Andrzej Elżanowski (PAN, Warszawa )

e-mail:  elzanowski@miiz.waw.pl

        

Sekcja Etyki Środowiskowej 

    

Kierownik - prof. Zdzisława Piątek ( UJ, Kraków )

e-mail:  zdzislawa.piatek33@gmail.com

  

  

Sekcja Etyki Biznesu      

Kierownik - prof. Janina Filek (UE, Kraków )

e-mail:  sebpte@uek.krakow.plwww.filozofia.uek.krakow.pl/sebpte

        

Sekcja Etyki Życia Publicznego 

    

Kierownik - dr Joanna Mysona Byrska (UP JPII, Kraków)

e-mail: atbyrska@cyf-kr.edu.pl

        

Studencka Sekcja Polskiego Towarzystwa Etycznego (UP, Kraków)

    

Kierownik    - Dariusz Gzyra     

e-mail: d.gzyra@gmail.com


Sekcja Etyki Medycznej

Kierownik: prof. dr hab. Józef Karol Olejniczak (Uniwersytet Gdański)
e-mail: olej2@poczta.onet.pl


Sekcja Metaetyki

Kierownik: Dr hab. Marek Magdziak (Uniwersytet Wrocławski)
e-mail: mmagdziak@o2.pl


Sekcja Ochrony Środowiska

Kierownik: Dr hab. prof. UAM Hanna Mamzer (Uniwersytet Adama Mickiewicz, Poznań)
e-mail: mamzer@amu.edu.pl


Sekcja Historii Etyki

Kierownik: Dr hab. prof. UKSW Ewa Podrez (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa)
e-mail: ewapodrez@wp.pl


Sekcja Edukacji Etycznej

Kierownik: Dr Barbara Hartman (Kraków)
e-mail: lornetka@o2.pl