Strona główna

Historia Polskiego Towarzystwa Etycznego


  Polskie Towarzystwo Etyczne powstało w listopadzie 2010 roku w Krakowie z inicjatywy filozofów pracujących w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Jego powstanie oraz pomysł założenia związane są z Ogólnopolskimi Forami Etycznymi organizowanymi przez IFiS od 2005 roku.

 Zamierzeniem organizatorów konferencji było stworzenie miejsca dla corocznych spotkań etyków, oraz tych wszystkich, których problemy etyczne interesują. Analizowane dotychczas tematy to: Etyka i polityka (2005), Etyka wobec sytuacji granicznych (2006), Czy sprawiedliwość jest możliwa ? (2007), Prawda w życiu moralnym i duchowym (2008), Dobro wspólne ( 2009), Etyka i sens życia (2010). To właśnie podczas ostatniego forum, w czerwcu 2010, jego organizatorzy postanowili powołać Polskie Towarzystwo Etyczne. Propozycja oraz projekt Statutu został przedłożony do dyskusji uczestnikom forum.


 Po zakończeniu konferencji odbyło się zebranie założycielskie, na którym ostatecznie zdefiniowano cele Towarzystwa i wybrano Komitet Założycielski odpowiedzialny za procedurę rejestracyjną. W jego skład weszli: Prof. Czesława Piecuch, dr Dorota Probucka, mgr Magdalena Kiełkowicz – Werner. Dzięki staraniom Komitetu i poparciu całego Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w listopadzie 2010 roku Polskie Towarzystwo Etyczne zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego czym oficjalnie rozpoczęło swoją działalność