Strona główna

Działalność

konferencja Rzecznictwo w imieniu zwierząt i przyrody

Jak chronić środowisko i zwierzęta na co dzień

9 maja 2019 r.


.

X Międzynarodowe Forum Etyczne

Moralny status zwierząt

20-22 czerwca 2018 r.


.

IX Międzynarodowe Forum Etyczne

Etyka i odpowiedzialność

22-24 czerwca 2016 r.


.


Program w formacie PDF.VIII Międzynarodowe Forum Etyczne

Współczesne oblicza dobra

23-25 czerwca 2014 r.


.


Program w formacie PDF.VIII Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu „Dziedzictwo etyki współczesnej”

INSTYTUT FILOZOFII AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA NA VIII Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu „Dziedzictwo etyki
współczesnej” które to odbędzię sie we wtorek, 23 kwietnia 2013 R., godz. 9.00 SALA 412, Mała Aula im. ks. Adama Kozłowieckiego.
Normy i Zasady
oraz ich pozycja w życiu indywidualnym i społecznym.


Zaproszenie w formacie PDF.VII Międzynarodowe Forum Etyczne „Współczesne oblicza zła”

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Etycznego zostało zorganizowane VII Międzynarodowe Forum Etyczne, które odbyło się w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w dniach 27-29.06. 2012 roku. Współorganizatorem konferencji był Instytut Filozofii i Socjologii UP oraz Katedra Etyki Ogólnej i Stosowanej Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze. Główny temat Forum dotyczył rozpoznania i analizy współczesnych przejawów zła. W konferencji uczestniczyło ponad 80 filozofów, socjologów, politologów reprezentujących ośrodki krajowe i zagraniczne, oraz liczne grono studentów działających w Studenckiej Sekcji PTE.

Program Forum

Nagrania z wystąpień:
Album zdjęć


Konferencja „Równość a życie publiczne”, Kraków 25-26 X 2011 r.

           

  IV. Konferencja z cyklu „Etyka i życie publiczne” pt. „Równość a życie publiczne” odbyła się w tym roku pod patronatem sekcji Etyki Życia Publicznego Polskiego Towarzystwa Etycznego. Organizatorem cyklu jest Katedra Etyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tegoroczne spotkanie miało miejsce w dniach 25. i 26. października 2011 r. w głównym budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,  przy ul. Kanoniczej 9. W konferencji udział wzięło ponad trzydziestu przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich w Polsce oraz goście z zagranicy. Gościem konferencji była również doradca Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

           

  Jako punkt kulminacyjny organizatorzy zaplanowali Panel Dyskusyjny, podczas którego o równości rozmawiali: dr hab. Magdalena Żardecka-Nowak, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Pavol Dancak z UP Preszów (Słowacja) oraz dr Sławomir Drelich z UMK Toruń. Moderatorem dyskusji był główny organizator konferencji, kierownik Katedry Etyki i rektor Uniwersytetu, ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII.

           

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem naukowców i zgromadzonej publiczności.

Album zdjęć


Pierwsze zebranie Polskiego Towarzystwa Etycznego

   21 czerwca 2011 roku odbyło się w Krakowie w Uniwersytecie Pedagogicznym pierwsze oficjalne spotkanie Polskiego Towarzystwa Etycznego. W imieniu Zarządu wszystkich zebranych powitał prof. Leszek Pyra, natomiast w imieniu Władz Uczelni głos zabrał Prorektor prof. Tadeusz Budrewicz. Uczestnicy Zebrania zostali zapoznani z historią i celami towarzystw etycznych na świecie, oraz z działalnością polskich towarzystw etycznych w pierwszych dekadach XX wieku. Tematyce tej poświęcone było wystąpienie dr  Doroty Probuckiej. Następnie, podczas Zebrania, Zarząd PTE nadał członkostwo honorowe wybitnym polskim profesorom zasłużonym dla rozwoju etyki.

Członkostwo honorowe przyjęli :
s. Barbara Chyrowicz, Zdzisława Piątek, Ewa Podrez, Halina Promieńska, Beata Szymańska-Aleksandrowicz, Andrzej Bałandynowicz, Zygmunt Bauman, ks. Tadeusz Biesaga, Adam Chmielewski, Andrzej Elżanowski, Jacek Filek, Lesław Hostyński, Zdzisław Kalita, Józef Lipiec, Mirosław Rutkowski, Henryk Skolimowski, Kazimierz Szewczyk, ks. Tadeusz Ślipko, Roman Tokarczyk, Włodzimierz Tyburski, Adam Węgrzecki, Ryszard Wiśniewski, ks. Władysław Zuziak.

   W drugiej części Zebrania prof. Jacek Filek wygłosił wykład inaugurujący działalność PTE pt. Podstawowe pytanie etyczne w horyzoncie prawdy, wolności i odpowiedzialności

Album zdjęć 1   Album zdjęć 2