Strona główna

Cele Polskiego Towarzystwa Etycznego

1. Celem Towarzystwa jest: • upowszechnianie światowego dorobku z zakresu etyki normatywnej, opisowej i metaetyki
 • wspieranie krajowych badań w zakresie etyki oraz popularyzacja ich wyników
 • inicjowanie publicznych dyskusji wokół dylematów moralnych
 • uwrażliwianie społeczeństwa na problemy moralne
 • stwarzanie warunków dla integracji środowiska etyków w instytucjach naukowych, edukacyjnych i oświatowych
 • uczenie rozumienia innych niż własne wyborów moralnych
 • upowszechnianie poprawnych standardów argumentacji etycznej


2.Towarzystwo swoje cele realizuje poprzez: • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz z osobami prywatnymi
 • prowadzenie działalności wydawniczej, warsztatów, konferencji
 • prowadzenie klubów dyskusyjnych wraz z asortymentem gastronomicznym
 • wspieranie inicjatyw uczniów, studentów oraz pracowników naukowych
 • organizowanie i współorganizowanie projektów w ramach współpracy z innymi podmiotami życia publicznego